✿ TỬ HUYỆT – BAEKYEON, CHANTAE

Author : Taeng89

Disclaimer : Ngoài đời họ không thuộc về tớ nhưng tại đây số phận của họ do tớ quyết định.

Rating : MA

Pairing : Buyn Baekhyun, Kim Taeyeon, Park Chanyeol, Kim Heechul, Jack

Category : Trinh thám

Mục lục:

Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5

Chapter 6 – Chapter 7 – Chapter 8 – Chapter 9

….

Advertisements