BỞI VÌ YÊU • CHƯƠNG 2

zzzzzs_meitu_1

Tên ta là Lee Sunmi, nhưng có lẽ mọi người trong gia đình này chẳng ai nhớ đến tên của ta đâu.

Vì sao ư?

Bởi vì cái tên ấy nó vốn không cần thiết để sử dụng, ta lại càng không quan trọng. Từ lúc biết nhận thức, cách gọi cũng chỉ thay đổi từ nhóc con thành cô chủ mà thôi. Ta không có cha, cũng không có mẹ tất nhiên khái niệm gia đình chính là khái niệm xa xỉ nhất mà ta từng biết. Những ngày còn phải tranh thức ăn, áo mặt với những nhóc con trong cô nhi viện ta đã rất mong có thể bước ra cánh cổng lớn ấy, bởi vì với ta bước ra được nơi này chính là đã có cha, có mẹ, có thức ăn và như thế đối với ta chính là thiên đường.

Tiếp tục đọc

Advertisements