[1SHOT] ONE OF THESE NIGHTS – TAEYONG & CHOI YOOJUNG

Author: Khương Hàn Tinh

Thể loại: Sad, Romantic, HE

Pairings: Taeyong(NCT U), Choi YooJung(I.O.I)

Cast by: Khương Hàn Tinh

Notes: Đây là fic được member gửi về page, mình chỉ có nhiệm vụ up hộ =))))))

Tiếp tục đọc

Advertisements